รถกระเช้าหักศอก ความสูง 24 ม.

แชร์Code รหัส 781769
Commodity ชื่อเครื่องจักร Articulating Boom Lift 24 D /18
Manufacturer ผู้ผลิต Genie
Model รุ่น Z80/60 4WD
Working Height Maximum  (m) ระยะความสูงที่ทำงานได้ (ม.) 25.77
Platform height Maximum (m) ความสูงของพื้นกระเช้า (ม.) 23.77
Horizontal reach Maximum  (m) ระยะสูงสุดที่ยืดออกไปได้ในแนวนอน (ม.) 18.29
(A)   Platform  Width  (m) (A)   ความกว้างพื้นกระเช้า (ม.) 0.76
(B)  Platform  Length (m) (B)  ความยาวพื้นกระเช้า (ม.) 1.83
(C) Height - stowed (m) (C) ความสูงเมื่อพับกระเช้า (ม.)  3
(D) Length - Stowed (m) (D) ความยาวเมื่อพับกระเช้า (ม.) 11.27
( F) Width (m) (F) ความกว้าง (ม.) 2.49
Lift Capacity (kg) น้ำหนักที่รับได้ (กก.) 227
Power Source พลังงานที่ใช้ Diesel Engine
Fuel Tank Capacity (L) ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) 132
Weight (kg) น้ำหนักรถ (กก.) 17,010