ล้อลากสำหรับเครื่องปั่นไฟ 13 - 25 Kw

แชร์CODE 781661
COMMODITY Trailer for Generator 13-25KVA
MANUFACTURER Rent
W (include tire) (mm) 1,030
W (plate) (mm) 680
H (mm) 650
L (mm) 2,760