เครื่องเชื่อมอาร์กอน

แชร์CODE 782710 782711
COMMODITY TIG Welder 200A w/DG TIG Welder 300A w/DG
MANUFACTURER Hitachi OTC Daihen
MODEL 200A DT-NPD DT-300P
Control Type Degital Degital
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า/ Input Voltage (V) 1ph 200/220 3ph 400 1ph 400
กำลังไฟด้านเข้า / Input  (KVA) 8.0 11.0 8.0
กำลังไฟด้านเข้า / Input  (kw) 4.8 9.0 7.0
ความถี่ /requency (Hz) 50/60 50 50
Up Slope Comtrol (Sec.) 0 ~ 15 0 ~ 10
Down Slope Control (Sec.) 0 ~ 25 0 ~ 10
แก๊สปกป้องก่อนเชื่อม / Gas Pre Flow (Sec.) 0 ~ 60 0 ~ 20
แก๊สปกป้องหลังเชื่อม /Gas After Flow (Sec.) 0.5 ~ 500 0 ~ 30
ขนาด /Dimensions (W*D*H) 340*130*260 250*640*370 (Exclude Handle)
น้ำหนัก / Weight (kg) 6.8 30
Torch Length (m) 8 4
Welding Ground Cable Length (m) 5 3
อุปกรณ์ในเซ็ต / Standard Set Welder・Torch・Welding Ground Cable,Gas Flowmeter・Cord Welder・Torch・Welding Ground Cable,Gas Flowmeter・Cord