รถกระบะตู้ทึบ

แชร์Code รห้ส 781809
Commodity Name ประเภทสินค้า Pick up Truck with Roof
Manufacturer ผู้ผลิต ISUZU
Model รุ่น Spark S
Dimensions (mm) Length : A ขนาด (มม.) ความยาว : A 2,350
Width : B ความกว้าง : B 1,670
Height : C ความสูงจากกระบะถึงหลังคา: C 1,400
Height : D ความสูงตัวรถ : D 1,150
Complete Vehicle Weight (kg) น้ำหนักรถเปล่า (กก.) 1,800
Maximum Carrying Capacity (kg) น้ำหนักที่บรรทุกได้ (กก.) 900
Gross Vehicle Weight (kg) น้ำหนักรวม (กก.) 2,700
Transmission ระบบส่งกำลัง 5 Speed Manual
Open - Closed Panel การเปิด - ปิด ฝากระบะ End / ฝาท้าย
Fuel capacity (L) ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) 76 (Diesel)