แม่แรงกระปุก

แชร์รหัส / Code     782340 782341
ชื่อเครื่องจักร / Commodity   Journal Jack 25t Journal Jack 50t
ผู้ผลิต / Manufacturer    Osaka Jack Osaka Jack
รุ่น / Model     JJ-2513 JJ-5013
ความสามารถรับน้ำหนัก (ตัน) / Lift Capacity (t) 25 50
ความสูงต่ำสุด / The Lowest Height (mm)  125 130
ระยะยกได้ มม. / Lift Height (mm)  A 255 290
เส้นผ่านศูนย์กลางหัว / Diameter-Head (mm) ∅B 77 105
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน / Diameter-Base (mm) ∅C 127 166
ขนาด (มม.) / Dimensions (mm) E 88 106.5
F 139 183
H 12 14
I 11 15
J 10 16
K 15 18
Handle      ∅25 x 700L ∅32 x 800L
น้ำหนัก (กก.) / Weight (kg)    16 31