ปากเป็ด 10 ตัน

แชร์รหัส / Code 782327
ชื่อเครื่องจักร / Commodity Screw Wedge 10t
ผู้ผลิต / Manufacturer Fujisei
รุ่น / Model FJ-10SWE
ความสามารถรับน้ำหนัก (ตัน) / Lift Capacity (t) 10
Tip Clearance (mm) 5
Max. lifting stroke (mm) 38
Screw horizontal stroke (mm)  200
Weight (kg) 7.3