รถกระเช้าขากรรไกร14 ม. หน้าแคบ

แชร์Code / รหัส      781792
Commodity / ชื่อเครื่องจักร    Scissor Lift 14BN
Manufacturer / ผู้ผลิต    SinoBoom
Model / รุ่น      1412
Working height maximum (m) / ความสูงที่ทำงานได้ (ม.)  15.80
(A) Platform height maximum (m) / (A) ความสูงของแท่นยืน (ม.)  13.80
(B) Platform height stowed (m) / (B) ความสูงของแท่นยืนเมื่อพับเก็บ (ม.) 1.50
(C ) Platform Length  (m) /  (C ) ความยาวของแท่นยืน (ม.) Stowed / เมื่อพับเก็บ  2.76
Extended / เมื่อรวมแท่นยืนเสริม  3.66
( H) Height - Stowed (m) / (H) ความสูง เมื่อพับเก็บ (ม.) Fixed Rails / ความสูงรวมราวกั้น 2.60
Rails Folded /ความสูงเมื่อพับราวลง 2.20
(I) Machine Length (m) / (I) ความยาวเครื่องจักร (ม.) Stowed / เมื่อพับเก็บ  2.76
Extended / เมื่อรวมแท่นยืนเสริม  3.66
(G) Platform Width (m) / (G) ความกว้างของแท่นยืน (ม.)  1.15
(J) Width (m)/ (J) ความกว้าง (ม.)        1.25
Lift Capacity (kg) / น้ำหนักที่รับได้ (กก.) Total / ทั้งหมด  227
Extension Deck / ส่วนแท่นยืนเสริม 120
Fuel Tank Capacity (L) / ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)  -
Power Source       Battery 24V DC (6Vx4/300Ah)
Weight (kg) / น้ำหนักรถ (กก.)    3,364