รถกระเช้าขากรรไกร 6.1, 7.9 ม.

* สามารถยืดออกไปได้จนสุด

* Platform สามารถขยายได้อีกประมาณ 3 เมตร

* สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยไฟฟ้า 220 V

* สามารถควบคุมการทำงานได้ ทั้งด้านบน (Platform) และด้านล่าง

แชร์Code       รหัส 781744 781745
Commodity    ชื่อเครื่องจักร Scissor Lift 6.4 B Scissor Lift 7.9 B
Manufacturer    ผู้ผลิต Genie Genie
Model      รุ่น GS2046 GS2646
Working height maximum (m)  ระดับความสูงที่ทำงานได้ (ม.) 8.10 9.92
(A) Platform height maximum (m) (A) ความสูงของพื้นกระเช้า (ม.) 6.10 7.92
(B) Platform height stowed (m) (B) ความสูงของพื้นกระเช้าขณะพับเก็บ (ม.)  1.04 1.16
( E) Height - Stowed (m)       Fixed Rails (E) ความสูง ขณะพับเก็บ (ม.) รางคงที่  2.13 2.26
Rails Folded รางพับ  1.55 1.68
(F) Length (m)        Stowed (F) ความยาว (ม.) ขณะพับเก็บ 2.41 2.41
Extended  รวมส่วนที่ยืดขยาย 3.31 3.31
(G) Width (m)    (G) ความกว้าง (ม.) 1.17 1.17
Lift Capacity (kg) Total น้ำหนักที่รับได้ (กก.) ทั้งหมด  544 454.00
Extension Deck ส่วนที่ยืดขยาย 113 113.00
Power source    พลังงานที่ใช้      24 V DC  Batteries 24 V DC  Batteries
Weight (kg)     น้ำหนักรถ (กก.)      1,974 1,956