สว่านกระแทก

แชร์รหัส / Code 782230
ชื่อเครื่องจักร / Commodity Vibration Hanmer Drill
ผู้ผลิต / Manufacturer Makita
รุ่น / Model 8420V
ความสามารถ (มม.) / Capacities (mm) เหล็ก/Metal 13 (1/2")
ไม้/Wood 30 (1-1/8")
คอนกรีต/Concrete 20 (3/4")
พลังงานที่ใช้ /Power Supply Single-Phase 220V
ความเร็วรอบตัวเปล่า (รอบ/นาที) / No Load Speed (rpm) 0 - 1,400
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที / Blows per Minute 0 - 21,000
ความยาว / Overall Length (mm) 368
น้ำหนัก / Net Weight (kg) 3