ปลั๊กไฟฟ้าแบบม้วนเก็บสายไฟ 220V

แชร์รหัส / Code 782601
ชื่อเครื่องจักร /Commodity Cord Reel S-P 220V
ผู้ผลิต / Manufacturer SUMO
รุ่น / Model S32530
สาย / Cable 3x2.5 mm2
ความยาวสาย / Cable Length 30 m
Cable Watt Unroll 5,000W , Roll 2,000W
กำลังไฟสูงสุดของเต้ารับ / Socket Max Power 4,000W
จำนวนเต้ารับ / Number of outlets 4