รถกระเช้าหักศอก ความสูง 8.8 ม.

แชร์Code รหัส 781753
Commodity ชื่อเครื่องจักร Articulating Boom Lift 8.8 B
Manufacturer ผู้ผลิต Genie
Model รุ่น Z-30/20NRJ
Maximum Working Height (m) ความสูงที่ทำงานได้ (ม.) 10.89
Maximum Platform height (m) ความสูงของพื้นกระเช้า (ม.) 8.89
Horizontal reach maximum (m) ระยะที่ยื่นออกไปได้ในแนวราบ (ม.) 6.25
(A)   Platform  Length (m) (A)   ความยาวพื้นกระเช้า (ม.)   0.76
(B)  Platform  Width (m) (B)  ความกว้างพื้นกระเช้า (ม.)   1.17
(D)  Length - stowed (m) (D)  ความยาวเมื่อพับกระเช้า (ม.) 5.31
(E)  Storage height (m) (E) ความสูงเมื่อพับกระเช้า (ม.) 2.24
(G)  Width (m) (G) ความกว้าง (ม.)         1.19
Lift Capacity (kg) น้ำหนักที่รับได้ (กก.) 227
Power Source พลังงานที่ใช้ 48V DC Battery
Weight (kg) น้ำหนักรถ (กก.) 6,459