รถกระเช้าหักศอก ความสูง 12.3 ม.

แชร์Code   รหัส 781754
Commodity   ชื่อเครื่องจักร Articulating Boom Lift 12.3 E
Manufacturer   ผู้ผลิต Genie
Model   รุ่น Z-40/23N RJ
Working Height maximum (m)  ระยะความสูงที่ทำงานได้ (ม.) 14.32
Platform height maximum (m)  ความสูงของพื้นกระเช้า (ม.) 12.32
Horizontal Reach maximum (m) ระยะสูงสุดที่ยืดออกไปได้ในแนวนอน (ม.) 6.91
( A)  Platform Width (m)  (A) ความกว้างพื้นกระเช้า (ม.) 1.17
(B) Platform Length (m)  (B) ความยาวพื้นกระเช้า (ม.) 0.76
(C) Height-stowed (m)  (C) ความสูงเมื่อพับกระเช้า (ม.)  1.98
(D) Length-Stowed (m)  (D) ความยาวเมื่อพับกระเช้า (ม.) 6.53
(E) Width (m)   (E) ความกว้าง (ม.) 1.50
Lift Capacity (kg)  น้ำหนักที่รับได้ (กก.) 227
Power Source   พลังงานที่ใช้ 48V DC Battery
Fuel Tank Capacity (L)  ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) -
Weight (kg)   น้ำหนักรถ (กก.) 6,940