เครื่องเจาะรูเหล็ก 20มม.

แชร์รหัส/ CODE 782758
ชื่อเครื่องจักร/ MACHINE NAME HANDY PUNCHER 20mm
ผู้ผลิต/ MAKER DIAMOND
รุ่น/ MODEL EP-19V
ความหนาสูงสุดของวัตถุที่เจาะได้ / MAX MATERIAL THICKNESS Fe Al 6mm
STAINLESS 5mm
ขนาดสูงสุดของรู / MAX HOLE SIZE ROUND 20mm
ELLIPTICAL 14*21mm
พลังงานที่ใช้/ POWER SUPPLY AC 200V/220V
ขนาด (มม.) /DIMENSIONS(mm) L 485
W 195
H 140
น้ำหนัก (กก.)/Weight (kg) 13.9

SIZE Max. material
thickness
Applicable
Material
3.4mm 2.3mm Steel
4.2mm 3.2mm Steel
5mm 4.5mm Steel
6mm 4.5mm Steel
6.5mm 6mm Steel
8mm 6mm Steel
8.5mm 6mm Steel
10mm 6mm Steel
11mm 6mm Steel
12mm 6mm Steel
13mm 6mm Steel
14mm 6mm Steel
15mm 6mm Steel
16mm 6mm Steel
17mm 6mm Steel
18mm 6mm Steel
18.5mm 6mm Steel
19mm 6mm Steel

SIZE    Max. material
thickness
Applicable
Material
6.5 x 10mm 6mm Steel
6.5 x 13mm 6mm Steel
8.5 x 13mm 6mm Steel
8.5 x 17mm 6mm Steel
9 x 13.5mm 6mm Steel
9 x 18mm 6mm Steel
10 x 15mm 6mm Steel
10 x 20mm 6mm Steel
11 x 16.5mm 6mm Steel
12 x 18mm 6mm Steel
13 x 19.5mm 6mm Steel
14 x 19.5mm 6mm Steel
14 x 21mm 6mm Steel