รอกกันตกชนิดดึงกลับอัตโนมัติ

แชร์รหัส/ Code 784540
ชื่อเครื่องจักร / Commodity Fall Arresters 33' 10 m
ผู้ผลิต/ Manufacturer Rebel Protecta
รุ่น / Model 3590500
ขนาด/ Size 33 ft. / 10 m
รับน้ำหนักได้สูงสุด / Weight capacity 190 kg
น้ำหนักเครื่อง/ Weight 6.1 Kg
ความลึกโดยประมาณ/Approximate Depth 120 mm
ความกว้างโดยประมาณ/Approximate Width 249 mm
ความสูงโดยประมาณ/Approximate height 571 mm