บันไดทรงเอ

แชร์รหัส/ Code 782645
ชื่อเครื่องจักร/ Commodity Stepladder 1800
ผู้ผลิต/ Manufacturer Hasegawa
รุ่น/ Model RAX-18
ความสูงจากพื้นบันได/ Platform Height (mm) 1,700
ความยาวของบันได/ Length - Ladder (mm) 3,560
ขนาดของฐาน (มม.) / Grounding Dimensions (mm) D 1,088
W 624
ขนาดของพื้นบันได (มม.)/ Platform Dimensions (mm) 252×156
รับน้ำหนักได้ / Allowable Load (kN/kg) 1.28 / 130
น้ำหนัก (กก.) / Weight (kg) 9.3