เครื่องสั่นคอนกรีตชนิดภายนอก

แชร์รหัส / Code 784550
ชื่อเครื่องจักร / Commodity External Concrete Vibrator
ผู้ผลิต / Manufacturer Mikasa
รุ่น / Model MGZ-F-100A
พลังงานที่ใช้ / Power Source 1Ph 220V
ไฟฟ้าออก / Output (W) 280
ความถี่กระแสไฟฟ้า / Vibration 166Hz - 200Hz (10,000 - 12,000 V.P.M)
ขนาด (มม.) / Dimensions (mm) 395 x 78
ขนาดหัวจี้ (มม.) / Head Size (mm) 396
น้ำหนัก (กก.) / Weight (kg) 5