รถลากพาเลท 1.5 - 5ตัน

แชร์รหัส / Code         782350 782355 782360
ชื่อเครื่องจักร / Commodity       Hand Pallet 1.5t Hand Pallet 3t Hand Pallet 5t
ผู้ผลิต / Manufacturer        Bishamon Komatsu Bishamon Bishamon Mitsubishi Okudaya Bishamon
รุ่น / Model          BM15L 115-52 BM20L-S BM30LL   OPK30L-122 BM55LL
น้ำหนักที่ยกได้สูงสุด (กก.) /  Capacity (kg) 1,500 2,000 3,000 5,000
ขนาด (มม.) /Dimensions
(mm)
A : ความกว้าง / Width 520 685 685 685 712
B : ความกว้างงา /Width Fork 153 153 150 170 190
C : ความกว้างด้านใน / Width Inside 214 379 385 345 332
D : ความยาวงา/ Length Fork 1,150 1,220 1,220 1,220 1,500
E : ความสูงต่ำสุด /The Lowest Height 80 83 75 85 85
F : ความสูงสูงสุด/The Highest Height 200 203 190 205 205
G : ความยาว /Length 1,520 1,590 1,160.5 1,630 1,870
น้ำหนักเครื่อง /Weight (kg) 81 110 74 115 180